Úvod

BigMat
Volám sa
Dušan Ďurík
Ja a moji kolegovia z partie sa tešíme na spoluprácu!
BigMat
Montáž klasických strešných konštrukcií
Realizáciu pokrývačských prác
Realizáciu klampiarskych prác
Montáž strešných okien a svetlovodov
Demontáž starých eternitových krytín
Realizáciu podbytí ríms
Montáž exteriérových drevených podhľadov,